Kancelaria Radcy Prawnego Wioletta Bajor

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE PORADY PRAWNE

Specjalizacje:

§


Prawo cywilne

- ochrona dóbr osobistych
- odszkodowania
- czyny niedozwolone
- spadki
- nieruchomości
- analiza i sporządzanie umów

§


Egzekucje komornicze, Długi

- wszystkie rodzaje długów
- wieloletnie zadłużenia
- kredyty
- pożyczki
- długi przeterminowane

§


Prawo korporacyjne

Profesjonalna i wszechstronna obsługa przedsiębiorców: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek.

- zakładanie firm, spółek internetowych
- zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym
- przekształcenia spółek
- odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
- upadłość
- analiza i sporządzanie umów gospodarczych

§


Prawo pracy

Różnorodne zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym m.in.:

- odszkodowania z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym,
- zakaz konkurencji,
- odpowiedzialność materialna pracowników

§


Własność intelektualna

- znaki towarowe
- wzory użytkowe
- wzory przemysłowe
- prawo autorskie

§


Prawo konkurencji

- tajemnica przedsiębiorstwa
- ochrona danych osobowych
- prawo konsumenckie
- czyny nieuczciwej konkurencji
- odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów

§


Proces i arbitraż

- prowadzenie spraw cywilnych, administracyjnych
- pisma procesowe
- opinie prawne
- reprezentowanie przed wszystkimi sądami, organami administracji publicznej, instytucjami

§


Prawo rodzinne

- alimenty
- rozwody
- zezwolenie sądu na dokonanie czynności w imieniu małoletniego

§


Prawo karne

- obrona osób poszkodowanych, oskarżonych
- odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

§


Prawo międzynarodowe

- Zagadnienia z obszaru prawa europejskiego i prawa międzynarodowego.

O nas

Libertas est inaestimabilis.

Kancelaria Bajor

W

ioletta Bajor – radca prawny


2000r. - 2005r. - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: prawo stacjonarne; magister prawa
2010r. - 2013r. - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, aplikacja radcowska; tytuł zawodowy – radca prawny

Kilkuletnia praktyka zawodowa z zakresu różnych dziedzin prawa zdobyta podczas pracy w sądzie, kancelariach prawnych i instytucjach publicznych zapewni Państwu profesjonalną i rzetelną obsługę prawną w sprawach powierzonych Kancelarii.

Egzekucje komornicze, Długi

E

gzekucje komornicze, Długi


Masz dług, którego nie jesteś w stanie spłacić?
Otrzymałeś pismo z sądu bądź komornika?
Chcesz dowiedzieć się czy możesz uniknąć spłaty zadłużenia?

– ZADZWOŃ!
– WSTĘPNA KONSULTACJA TELEFONICZNA BEZPŁATNA!

Możliwość pokrycia kosztów pomocy prawnej przez drugą stronę.

Dotyczy:
– wszystkich długów, wieloletnich zadłużeń, kredytów, pożyczek
– długów przedawnionych.

Kontakt

Dane adresowe

Kancelaria Radcy Prawnego Wioletta Bajor

ul. Dąbrowskiego 21 lok. 5

42-202 Częstochowa

tel.: +48 603 862 126

email: wioletta.bajor@interia.pl

Formularz kontaktowy
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.